Zapraszamy do naszego Przedszkola Niebieska Kraina!

To placówka przygotowana specjalnie dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący. Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy.