O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina” to placówka przygotowana specjalnie dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym (od 2,5 lat), łącząca oddziaływanie terapeutyczne z edukacją przedszkolną zarówno w grupie rówieśniczej jak i w pracy indywidualnej.

Naszym celem jest przede wszystkim zwiększenie szans dzieci na samodzielność, optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie i przygotowanie do dalszej edukacji.

 

Przedszkole Niebieska Kraina:

– małe, sprzyjające terapii i indywidualnemu podejściu grupy liczące od 2 do 4 dzieci o zbliżonym poziomie funkcjonowania
– pełnia akceptacji i zrozumienia dla odmiennych zachowań dziecka z gotowością pracy nad nimi
– atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa
– sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
– ewaluacja postępów w terapii
– trening samodzielności
– rozwój kompetencji społecznych
– modelowanie zachowań dziecka
– możliwość korzystania z konsultacji
– codzienne, specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe
– organizacja terapii i edukacji odpowiednio do potrzeb i aktualnych możliwości dziecka
– wspomaganie indywidualnego tempa rozwoju, uzdolnień i zainteresowań naszych przedszkolaków
– wykwalifikowana kadra nauczycieli-terapeutów
– konsultacje ze specjalistami spoza naszej placówki

Pracujemy
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 do 16:00
przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

Zapisy trwają przez cały rok.

Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne („zerówkę”)