Zapisy i opłaty

Zapraszamy do przedszkola Niebieska Kraina dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera (ZA) już od 2,5 lat.

Do zapisu wymagane jest:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
– wypełniona „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” – do odebrania w przedszkolu
– uzupełnienie wewnętrznej dokumentacji przedszkolnej.

 

Opłaty w naszym przedszkolu wynoszą:

100 zł czesnego co miesiąc
9 zł za wyżywienie/dzień w zależności od dni obecności dziecka w przedszkolu