Program pracy

IMG_6160

Każda grupa dzieci powierzona jest opiece wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjnej
wychowawcy i dwóm terapeutom, którzy realizują zajęcia z bloku edukacyjnego w ramach Programu Wychowania Przedszkolnego.

Każdego dnia nauczyciele-terapeuci w ramach indywidualnych zajęć pedagogicznych realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Przedszkole zapewnia dzieciom również nieodpłatne zajęcia dodatkowe.


Obecnie oferujemy zajęcia:

– logopedyczne
– muzykoterapię
– dogoterapię
– gimnastykę korekcyjną (indywidualną i grupową)
– taniec nowoczesny
– Integrację Sensoryczną z fizjoterapią
– Terapie Ręki
– język angielski
Czas trwania i częstotliwość zajęć dostosowana jest do aktualnych możliwości i potrzeb naszych dzieci.


W codziennej pracy wykorzystujemy:

– koncepcje pedagogiki humanistycznej
– metodą Stosowanej Analizy Zachowania
– elementy Metody Krakowskiej
– elementy Metody Dobrego Startu
– metodę K. Knilla
– wspomagające metody komunikacji
– wiedzę zdobywaną podczas kursów, szkoleń, warsztatów i studiów, w których regularnie uczestniczymy.

zajecia_02zajecia_01